ENG

Schází vaší značce identita?

Jsem grafický designér a tvořím fungující vizuální identity ambiciózním značkám.

ProjektyProjekty
02
projekty

Nahlédněte do galerie mých projektů, na kterých jsem měl tu čest pracovat. Pokud vás ale zajímá, co je v teorii můj každodenní chléb už třetím rokem, pokračujte do další sekce, kde se vše dozvíte.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pomocí kouzelných schopností designu pomáhám klientům budovat jejich značku. Design tvořím tak, aby byl nejen vzhledný, ale hlavně funkční a splňoval to, co se od kvalitního a profesionálního designu očekává. Vizuální identita značky totiž dokáže s vašimi klienty neverbálně komunikovat hodnoty, které vaše značka reprezentuje.

Nabízím vám nejen vymazlené logo, ale také fungující vizuální identitu. Navrhnu vám vše, co vaše značka vyžaduje. Od hlavičkového papíru, přes vizitky, billboardy až po animace, včetně grafického manuálu a webdesignu. Svoji práci dělám tak, aby design sloužil hlavně mému klientovi. Je jen na vás, pokud sílu designu použijete ke svému dobru.

03
CO DĚLÁM
02
projekty

Nahlédněte do galerie mých projektů, na kterých jsem měl tu čest pracovat. Pokud vás ale zajímá, co je v teorii můj každodenní chléb už třetím rokem, pokračujte do další sekce, kde se vše dozvíte.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
03
CO DĚLÁM

Pomocí kouzelných schopností designu pomáhám klientům budovat jejich značku. Design tvořím tak, aby byl nejen vzhledný, ale hlavně funkční a splňoval to, co se od kvalitního a profesionálního designu očekává. Vizuální identita značky totiž dokáže s vašimi klienty neverbálně komunikovat hodnoty, které vaše značka reprezentuje.

Nabízím vám nejen vymazlené logo, ale také fungující vizuální identitu. Navrhnu vám vše, co vaše značka vyžaduje. Od hlavičkového papíru, přes vizitky, billboardy až po animace, včetně grafického manuálu a webdesignu. Svoji práci dělám tak, aby design sloužil hlavně mému klientovi. Je jen na vás, pokud sílu designu použijete ke svému dobru.

Jak se značka vlastně buduje?

Existují tři základní pilíře úspěšné značky

Když přicházíte na trh s novou značkou, měli byste svým sortimentem nebo službou vystoupit z davu. Vytvořit originální a konkurenceschopný produkt, který vaši cíloví zákazníci opravdu ocení.

Jak řekla Catharine Slade v její knížce Creating a brand identity:

Musíte být buď lepší, jiní nebo levnější. Vyzvěte sami sebe, abyste zůstali relevantní, jednodušší a přesvědčivý.

01

Budování citového vztahu s vašimi zákazníky je nejlepší cestou, jak si vytvořit silné jádro loajálních zákazníků. Je to také jeden z klíčových důvodů, proč značky brandujeme. Firmy vždy z loajálních zákazníků benefitují daleko více, než z těch nárazových.

Loajální zákazníci vás upřednostňují před konkurencí, rádi se k vám vrací, sledují vás na sociálních sítí, čtou vaše e-maily a přejí vám úspěch a růst. V tomto případě budujete něco, čemu se říká "love-brand".

02

Pokud chcete jako značka vypadat důvěryhodně, potřebujete vizuální prezentaci, která bude pro vaše zákazníky atraktivní, čitelná a zapamatovatelná. A právě profesionální identita a branding vám v tomto pomohou. V případě, že branding a profesionální prezentaci vaší firmy budete ignorovat, budou to dělat i vaši zákazníci. Nemají důvod, proč by jim na vás záleželo. Nikdy si vaši značku neoblíbí.

Ačkoliv to není na první pohled patrné, branding je všude kolem nás – každý leták ze supermarketu, design vašich hodinek nebo třeba barva vaší obuvi.

03
04
o mně

Jmenuji se Vojtěch Okénka, pocházím z malého městečka na jihu moravy. Designu se aktivně věnuji už od svých patnácti let a jsem designér celou duší. V žilách mi proudí RGB krev a vždy vidím svět pixel-perfect.

Mimo design jsem také fanoušek fotky a videa. Mezi svůj osobní úspěch řadím DaVinci Resolve workshop, který jsem zpracoval v létě 2019. Prodalo se více než sto třicet kopií a pomohl jsem tak desítkám začínajícím filmařům a editorům po celé česku a slovensku.

04
o mně

Vojtěch Okénka

Jmenuji se Vojtěch Okénka, pocházím z malého městečka na jihu moravy. Designu se aktivně věnuji už od svých patnácti let a jsem designér celou duší. V žilách mi proudí RGB krev a můj svět je vždy pixel-perfect.

Mimo design jsem také fanoušek fotky a videa. Mezi svůj osobní úspěch řadím DaVinci Resolve workshop, který jsem zpracoval v létě 2019. Prodalo se více než sto třicet kopií a pomohl jsem tak desítkám začínajícím filmařům a editorům po celé česku a slovensku.

05
kontakt

Let's talk!

Děkuji za zprávu, ozvu se zpět co nejdříve.
Jejda, něco se nepovedlo. Zkontrolujte všechna pole a zkuste to znovu.
cze

Does your brand miss identity?

I’m a graphic designer and I create functional visual identities for ambitious brands.

projectsprojects
02
projects

Check out my gallery full of projects I have had the honor of working on. But if you’re interested in what I do everyday. Continue to the next section, where everything is explained.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Through the powers of graphic design I help my clients build their brands. I create designs in a way so that it not only looks good, but most importantly practical and fulfills the purpose of professional and a well-made design.

I offer you not only the neatest logo, but also a functional visual identity. I’ll design everything your brand requires.From the letterhead to business cards, billboards and animations, including graphic manuals and web design. And of course, a brand book is included. I do my job so that the design primarily serves the clients needs. Now it's in your hands, if you utilze the power of the design for your own good.

03
what do i do
02
projects

Nahlédněte do galerie mých projektů, na kterých jsem měl tu čest pracovat. Pokud vás ale zajímá, co je v teorii můj každodenní chléb už třetím rokem, pokračujte do další sekce, kde se vše dozvíte.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
03
what do i do

Pomocí kouzelných schopností designu pomáhám klientům budovat jejich značku. Design tvořím tak, aby byl nejen vzhledný, ale hlavně funkční a splňoval to, co se od kvalitního a profesionálního designu očekává. Vizuální identita značky totiž dokáže s vašimi klienty neverbálně komunikovat hodnoty, které vaše značka reprezentuje.

Nabízím vám nejen vymazlené logo, ale také fungující vizuální identitu. Navrhnu vám vše, co vaše značka vyžaduje. Od hlavičkového papíru, přes vizitky, billboardy až po animace, včetně grafického manuálu a webdesignu. Svoji práci dělám tak, aby design sloužil hlavně mému klientovi. Je jen na vás, pokud sílu designu použijete ke svému dobru.

How is a brand built?

There are three pillars of a successful brand

When you come to the current market with a new brand, your product or service has to stand out. You have created an original product that can compete with your competition and give it a purpose your target audience will value.

As Catharine Slade said in her book Creating a brand identity:

You have to be better, different, or cheaper. Challenge yourself to stay relevant, simple and convincing.

01

Building an emotional relationship with your customers is the best way to create a strong core of loyal customers. It’s also one of the key reasons why we bother to brand at all. Companies always benefit much more from a loyal customer, than a one-timer.

Loyal customers will choose you over your competition. They will come back, they follow you on social media and they read your emails. But most importantly, they wish you success and growth. In a case such as this, you are building something that is called a "love-brand".

02

If you want to look reliably as a brand, you need a presentation, which will be attractive to your customers. It also needs to be simple, clean, and memorable. A good-looking logo is cool until you realize people don’t remember it and can’t even describe it to their friends. This is where a professionally made visual identity and branding come into play. If you ignore your branding and identity - your digital footprint - your customers will too. There's no reason for them to care about you. They won’t ever truly love your brand.

Even though it’s not obvious at first sight, branding is all around us - every piece of paper handed to you, trying to sell you something, the design of your watch, or even the color of your shoes.

03
04
about me

My name is Vojtěch Okénka, I come from a small city in South Moravia in Czechia. I’ve been actively interested in design from a young age and I’m a designer with my whole soul. My blood runs in RGB colors and I always see the world as pixel-perfect.

Outside of design I’m also a fan of photography and videography. My personal achievement is the DaVinci Resolve workshop, which I created in the summer of 2019. I’ve sold over 130 copies, and helped tens of beginner filmmakers and editors all around Czechia and Slovakia.

04
about me

Vojtěch Okénka

Jmenuji se Vojtěch Okénka, pocházím z malého městečka na jihu moravy. Designu se aktivně věnuji už od svých patnácti let a jsem designér celou duší. V žilách mi proudí RGB krev a můj svět je vždy pixel-perfect.

Mimo design jsem také fanoušek fotky a videa. Mezi svůj osobní úspěch řadím DaVinci Resolve workshop, který jsem zpracoval v létě 2019. Prodalo se více než sto třicet kopií a pomohl jsem tak desítkám začínajícím filmařům a editorům po celé česku a slovensku.

05
contact

Let's talk!

Thank you for your message.
I'll get to you as soon as possible.
Oops, something went wrong. Please check the form and try again.